Rreth nesh

Rreth hibrid.info

 

Platforma për luftën kundër dezinformatës “hibrid.info” është projekt i organizatës joqeveritare ADS (Action for Democratic Society) me bazë në Prishtinë, Kosovë.

Kjo platformë ka për qëllim identifikimin e lajmeve të pasakta (fake news) përmes kontrollimit të fakteve që njihet si fact-checking. Krijimi i kësaj platforme ka rezultuar si pasojë e shtimit të numrit të lajmeve të rreme apo dezinformatës në mediat kombëtare dhe ato ndërkombëtare dhe efektit që, të njëjtat, po vazhdojnë ta kenë në krijimin e opinionit.

Emri i kësaj platforme rrjedh nga emërtimi i luftës hibride apo e njohur në anglisht si “hybrid warefare” e cila, përveç luftës konvencionale përfshinë edhe të gjitha llojet e propagandave (mediale, diplomatike, sulmet kibernetike etj).

 

Çfarë bëjmë ne?

Zbulimin e lajmeve që përhapin dezinformatë, të agjendave propaganduese si dhe njoftimin e edukimin e opinionit rreth këtyre fenomeneve.

Hulumtim – ekipi profesional i hibrid.info gjatë gjithë kohës qëndron duke hulumtuar artikuj gazetaresk dhe publikime. Te gjitha hulumtimet do te bëhen duke u bazuar në metodologjinë e platformës.

Rubrikat:

  • Media – në këtë rubrikë do të publikohen lajme nga vendi, rajoni dhe bota të cilat janë të pa vërteta, të pa konfirmuara, një burimore, propagandë, spin, të njëanshme dhe të gjitha ato publikime gazetareske dhe jo vetëm, të cilat janë në kundërshtim me postulatet themelore të profesionit të gazetarisë që duhet të sigurojnë informacion të pavarur, objektiv dhe të vërtetë për publikun.

Ekipi i hibrid.info do të identifikojë lajmin e rremë dhe do të sjellë argumentet e pavërtetësisë së tij.

 

  • Analizë – publikohen analiza fact-checking për shkrime me ndikim më të madh. Publikimet në këtë rubrikë do të kenë analizë më të detajuar dhe të thukët, krahasuar me ato të rubrikës media.

 

  • Fake agjenda –publikohen analiza të kontekstit ku mund të përfshihen jo vetëm publikime në media, por edhe forma të tjera të dezinformimit që hyjnë në strukturën e luftës hibride. Trajtimi i tyre do të bëhet nga ekspertë të sigurisë, kibernetikës e të ngjashme.

 

  • Alarmi – informata dhe materiale tjera sensibilizuese dhe edukues për lexuesit për ti vetëdijesuar lexuesit rreth lajmeve të rremeve dhe dezinformimit. Në këtë rubrikë do të publikohen shkrime, informata të cilat shërbejnë si udhëzues së identifikimit të lajmeve të rreme, gjysmë të vërteta dhe propagandës.

 

  • Opinione – publikime të njohësve të fushës së gazetarisë, të profesorëve universitar, ekspertëve që trajtojnë temat e propagandës, lajmeve të rreme dhe gjysëm të vërteta, propagandës dhe të ngjashme.