[email protected]
Mbahet për herë të parë trajnimi për gazetari digjitale
shape
shape
shape

OJQ-ja Action for Democratic Society (ADS) dhe platforma për kontroll të fakteve “hibrid.info”, kanë mbajtur trajnimin për gazetarë të rijnë me temën “Gazetarët Digjitalë”.

Në kuadër të këtij trajnimi, pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të njihen me trendët e fundit të gazetarisë, të shtyra nga zhvillimi i teknologjisë informative dhe komunikimit (TIK), trajnim ky që është risi për tregun mediatik të Kosovës.

Modulet kryesore të këtij trajnimi ishin:

– Kontrolli i fakteve

– Metodat e hulumtimit online

– Verifikim online i burimeve

– Përdorimi efikas dhe i siguritë i informative në hapësirën digjitale

– Përdorimi efikas i makinave të kërkimit online

Pjesëmarrësit patën mundësinë që njohuritë rreth moduleve t’i marrin nga ligjërues universitarë dhe ekspertë të fushës së medias dhe komunikimit si dhe të kontrollit të fakteve. Ndjekja e këtij trajnimi ishte pa pagesë, pasi që i njëjti u mundësua financiarisht nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), në kuadër të thirrjes për mbështetje të Organizatave Jo-Qeveritare.

Share With Others