[email protected]
EDU

Katër argumente se pse duhet të shqetësohemi për ndikimin e Inteligjencës Artificiale (IA) gjeneruese në keqinformim

Shumë vëzhgues të shpërthimit aktual të inteligjencës artificiale gjeneruese shqetësohen për ndikimin e saj në mjedisin tonë të informacionit, me shqetësimet që ngrihen për rritjen e sasisë, cilësisë dhe personalizimit të keqinformatave. Shpjegimi i pretendimit: Për shkak të lehtësisë së qasjes dhe përdorimit, AI-të gjeneruese mund të përdoren për të krijuar keq-/dezinformata në shkallë me […]

EDU

Teknofobia: çfarë do të thotë të kesh ‘frikë’ nga teknologjia?

Le të flasim për “frikën” e teknologjisë. Frikën e përdorimit të pajisjeve të caktuara. Teknofobia manifestohet në një rezistencë ndaj të folurit ose ndërveprimit me teknologjinë. Na shkakton ankth, si dhe mendime armiqësore, dhe e gjithë kjo është e gatuar në nivel mendor, ndaj luftimi me të është i ndërlikuar, si me çdo frikë tjetër. Teknofobia ka shumë efekte […]

EDU

Dezinformatat e gjeneruara nga Inteligjenca Artificiale (IA): 3 aftësi të mësuara për të ndihmuar në adresimin e tyre

Inteligjenca artificiale gjeneruese do t’i vështirësojë edhe më shumë problemet tona ekzistuese në shpërndarjen keqinformimit dhe dezinformimit. Mjetet e bazuara në tekst si ChatGPT mund të krijojnë artikuj akademikë me tingull bindës mbi një temë, të kompletuar me citate që mund të mashtrojnë njerëzit pa një sfond në temën e artikullit. Inteligjenca artificiale e bazuar në video, […]

EDU

Cilat janë 4 mjetet e edukimit medial?

Njohuria mediale është aftësia për të analizuar, vlerësuar dhe kuptuar mesazhet mediale. Është një aftësi kritike që i ndihmon individët të identifikojnë qëllimet, paragjykimet dhe besueshmërinë e burimeve të medies. Por si mund ta zhvillojmë edukimin medial? Ka katër mjete thelbësore që mund të na ndihmojnë të bëhemi më të arsimuar në media. Kërkim dhe analizë Kërkimi dhe […]

EDU

Historia e dezinformimit

Hulumtim i përgatitur nga: Malbora Ahmetaj Udhëzuesi mbi historinë e ‘lajmeve të rreme’ dhe dezinformimit, i krijuar nga Julie Posetti dhe Alice Matthews tregon se fenomeni i dezinformimit nuk është aspak i ri. Këto të dhëna përpos rasteve të dezinformimit nëpër kohë paraqesin edhe përpjekjet që shtetet dhe institucionet e ndryshme kanë marrë kundër dezinformimit. […]