[email protected]

Diskutim akademik për verifikimin e fakteve në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”

Hibrid.info, në bashkëpunim me Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, organizoi një diskutim akademik për verifikimin e fakteve. Studentët u njohën me procesin e verifikimit të fakteve, format e çrregullimit informativ, dhe mënyrat për t’i identifikuar ato. Ky sesion u shndërrua në një përvojë të rëndësishme për të zhvilluar aftësitë e tyre […]

Nxitja e gazetarisë objektive dhe lufta kundër dezinformimit: Trajnim në RIT Kosovo

Në një përpjekje për të promovuar gazetarinë objektive dhe luftimin e dezinformimit, një trajnim për fact-checking u mbajt në RIT Kosovo. Ekspertët nga hibrid.info, së bashku me studentët u angazhuan në analizimin e rasteve konkrete dhe diskutimin e praktikave më të suksesshme për të identifikuar dhe trajtuar dezinformatat në hapësirën informative. Në një pjesëmarrje të […]

Sesion informues në Graçanicë për çrregullimin informativ

Në Graçanicë, u organizua një diskutim i rëndësishëm rreth ndikimit të dezinformimit dhe formave të tjera të çrregullimit informativ. Trajnimi u zhvillua në ambientet e Qendrës për Paqe dhe Tolerancë Graçanicë, në bashkëpunim me CSD – Communication for Social Development. Gjatë këtij sesioni informativ, pjesëmarrësit patën mundësinë të shihnin në praktikë mënyrat për identifikimin e […]

Trajnim në Podujevë rreth identifikimit të formave të çrregullimit informativ

Në një sesion informues në Podujevë, në ambientet e organizatës OAKTIV, u diskutuan dhe analizuan format e ndryshme të keqinformimit, duke u fokusuar në shembuj të rasteve konkrete në Kosovë. Diskutimi u përqendrua në lajmet e rreme, dezinformata, manipulimin e fakteve, teoritë konspirative, clickbait, dhe forma të tjera të manipulimit të informacionit. Pjesëmarrësit u nxitën […]

Diskutim për keqinformimin në Mitrovicën e Veriut

Në një sesion intensiv dy-orësh, pjesëmarrësit diskutuan dhe analizuan formet e ndryshme të keqinformimit, duke u fokusuar në shembuj konkrete të manipulimit të informacionit. Diskutimi u zhvillua në ambientet e OJQ-së Aktiv në Mitrovicën Veriore, ku pjesëmarrësit diskutuan rreth dezinformimit, lajmeve të rreme, manipulimit të fakteve, mashtrimeve, gabimeve, dhe teorive konspirative. Përmbledhja e shembujve konkret […]

Trajnime për keqinformimin organizohen në Pejë dhe Gjakovë

Në një ngjarje të rëndësishme, trajnimet përballë keqinformimit zgjerohen edhe në qytetet e Pejës dhe Gjakovë, duke sjellë njohuri të thella dhe praktika për të kundërvënë dezinformimin në çdo formë. Për të shpjeguar pjesëmarrësve teknikat e fakt-checking për fotografitë dhe videot, si dhe për të identifikuar fotografi të gjeneruara me inteligjencë artificiale, trajnerët u përqendruan […]

Trajnim për çrregullimin informativ në Mitrovicë

Në ambientet e Bonevet në Mitrovicë, trajnimi për luftën kundër dezinformimit ofroi njohuri thelbësore për pjesëmarrësit në lidhje me llojet e çrregullimit informativ. Duke diskutuar për dezinformata, lajme të rreme, manipulim të fakteve, mashtrimin, gabimet dhe teoritë konspirative, pjesëmarrësit u pajtuan në një përmirësim të thellë të aftësive për të identifikuar dhe përballuar fenomenin e […]

Sesion informues në Gjilan për strategjitë dhe identifikimin e informacionit të rremë

Pas një përvoje të shkëlqyer në Prizren, sesionet informuese në kuadër të projektit “Countering Disinformation Narratives through Innovation and Experiential Learning” vazhduan në Gjilan. ADS dhe Hibrid.info udhëtuan në këtë qytet, ku u diskutua për ndikimin e dezinformimit dhe strategjitë për t’i njohur të gjitha kategoritë e çrregullimit informativ. Pjesëmarrësit u përqendruan në identifikimin e […]

Ndërgjegjësim përballë dezinformimit: Një eksperiencë praktike në Prizren

Në një sesion informues të zhvilluar në ambientet e American Corner në Prizren, përfaqësues nga mediat lokale, shoqëria civile dhe aktivistë të tjerë u mblodhën për të diskutuar për ndikimin e dezinformimit dhe formave të tjera të çrregullimit informativ. Pjesëmarrësit patën mundësinë të eksploronin mekanizmat për dekonstruktimin dhe identifikimin e shembujve konkretë të dezinformimit të […]

Translate »