[email protected]
Mendimi kritik – Zhvillimi i mendësisë dhe aftësive të duhura
shape
shape
shape
EDU

Të menduarit kritik është disiplina e përdorimit rigoroz dhe me shkathtësi të informacionit, përvojës, vëzhgimit dhe arsyetimit për të udhëhequr vendimet, veprimet dhe besimet tuaja. Ju do të duhet të pyesni në mënyrë aktive çdo hap të procesit tuaj të të menduarit për ta bërë atë mirë.

Mbledhja, analizimi dhe vlerësimi i informacionit është një aftësi e rëndësishme në jetë dhe një aset shumë i vlerësuar në vendin e punës. Njerëzit që kanë rezultate të larta në vlerësimet e të menduarit kritik vlerësohen gjithashtu nga menaxherët e tyre si me aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve, kreativitet, aftësi të forta vendimmarrëse dhe performancë të mirë të përgjithshme.

Aftësitë kryesore të të menduarit kritik

Mendimtarët kritik posedojnë një sërë karakteristikash kryesore që i ndihmojnë ata të vënë në dyshim informacionin dhe të menduarit e tyre. Përqendrohuni në fushat e mëposhtme për të zhvilluar aftësitë tuaja të të menduarit kritik:

Kuriozitet

Të qenit i gatshëm dhe i aftë për të eksploruar qasje alternative dhe ide eksperimentale është thelbësore. A mund të mendoni përmes skenarëve “po sikur”, të krijoni opsione të besueshme dhe të provoni teoritë tuaja? Nëse jo, do të prireni të hiqni dorë nga idetë dhe opsionet shumë shpejt, kështu që mund të humbisni përgjigjen më të mirë për situatën tuaj.

Për të ushqyer kuriozitetin tuaj, qëndroni të përditësuar me faktet dhe tendencat. Ju do të anashkaloni informacione të rëndësishme nëse e lejoni veten të bëheni “të ndezur”, kështu që jini gjithmonë të hapur ndaj informacioneve të reja.

Por mos u ndal me kaq! Kërkoni pikëpamje ose prova të kundërta për të sfiduar informacionin tuaj dhe kërkoni sqarime kur gjërat janë të paqarta. Kjo do t’ju ndihmojë të rivlerësoni bindjet tuaja dhe të merrni një vendim të mirë informuar më vonë. Lexoni artikullin tonë, Hapja e mendjeve të mbyllura, për më shumë mënyra për të qëndruar pranues.

Të menduarit logjik

Ju duhet të jeni të aftë në arsyetimin dhe shtrirjen e logjikës për të dalë me opsione ose rezultate të besueshme.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet logjika mbi emocionet. Emocioni mund të jetë motivues, por gjithashtu mund t’ju çojë në veprime të nxituara dhe jo të mençura, ndaj kontrolloni emocionet tuaja dhe jini të kujdesshëm në gjykimet tuaja. Dije kur një përfundim është “fakt” dhe kur nuk është. Përfundimet “mund të jenë të vërteta” bazohen në supozime dhe duhet të testohen më tej. Lexoni artikullin tonë, Gabimet logjike, për ndihmë me këtë.

Përdorni zgjidhjen krijuese të problemeve për të balancuar logjikën e ftohtë. Duke menduar jashtë kutisë, mund të identifikoni rezultate të reja të mundshme duke përdorur pjesë të informacionit që tashmë i keni.

Vetëndërgjegjësimi

Shumë nga vendimet që marrim në jetë janë të informuara në mënyrë delikate nga vlerat dhe besimet tona. Këto ndikime quhen paragjykime njohëse dhe mund të jetë e vështirë t’i identifikojmë ato tek ne, sepse ato shpesh janë nën-ndërgjegjshëm.

Praktikimi i vetëdijes do t’ju lejojë të reflektoni mbi besimet që keni dhe zgjedhjet që bëni. Atëherë do të jeni më të pajisur për të sfiduar mendimin tuaj dhe për të marrë vendime të përmirësuara dhe të paanshme.

Zhvillimi i një mendësie të të menduarit kritik

Kombinoni aftësitë e mësipërme me mentalitetin e duhur në mënyrë që të merrni vendime më të mira dhe të adoptoni drejtime më efektive veprimi. Ju mund të zhvilloni mentalitetin tuaj të të menduarit kritik duke ndjekur këtë proces:

Mblidhni informacion

Së pari, mblidhni të dhëna, opinione dhe fakte për çështjen që duhet të zgjidhni. Vizatoni atë që tashmë dini dhe drejtojuni burimeve të reja të informacionit për të ndihmuar në informimin e të kuptuarit tuaj. Merrni parasysh se çfarë boshllëqesh ka në njohuritë tuaja dhe përpiquni t’i plotësoni ato. Dhe kërkoni informacione që sfidojnë supozimet dhe besimet tuaja.

Sigurohuni që të verifikoni autoritetin dhe autenticitetin e burimeve tuaja. Jo gjithçka që lexoni është e vërtetë! Përdorni këtë listë kontrolli për t’u siguruar që informacioni juaj është i vlefshëm:

  • A janë të besueshme burimet tuaja të informacionit? (Për shembull, autorë të respektuar, kolegë ose kolegë të besuar, botime të njohura të industrisë, faqe interneti, blogje, etj.)
  • A është informacioni që keni mbledhur i përditësuar?
  • A ka marrë informacioni ndonjë kritikë të drejtpërdrejtë?
  • A ka informacioni ndonjë gabim apo pasaktësi?
  • A ka ndonjë provë për të mbështetur ose konfirmuar informacionin që keni mbledhur?
  • A është informacioni që keni mbledhur subjektiv apo i njëanshëm në ndonjë mënyrë? (Për shembull, a bazohet në opinion dhe jo në fakte? A është ndonjë nga informacionet që keni mbledhur për të promovuar një shërbim apo organizatë të caktuar?)

Nëse ndonjë informacion duket të jetë i parëndësishëm ose i pavlefshëm, mos e përfshini atë në vendimmarrjen tuaj. Por mos e hiqni informacionin vetëm sepse nuk jeni dakord me të, ose vendimi juaj përfundimtar do të jetë me të meta dhe paragjykime.


Lexo këtu artikullin e plotë të publikuar në platformën online “MindTools.com”

Share With Others