[email protected]
SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS
shape
shape
shape

Prishtinë: 21.12.2023

Action for Democratic Society (ADS)” / Hibrid.info shpall thirrje për vendin e punës:

Ekspert i jashtëm financiar në ADS / Hibrid.info

ADS po kërkon një ekspert financiar me përvojë për të ofruar shërbime në fushën e menaxhimit të financave dhe kontabilitetit. Eksperti/ja do të ndihmojë në planifikimin financiar, menaxhimin, monitorimin dhe raportimin për të siguruar mbarëvajtje të rregullt financiare dhe fiskale të organizatës dhe pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Rreth ADS/Hibrid.info:

“Action for Democratic Society” (ADS) është organizatë Jo-Qeveritare, e themeluar në vitin 2010 në Prishtinë. Platforma për luftën kundër çrregullimit informativ “hibrid.info”, është projekt i organizatës “Action for Democratic Society”. Qëllimi i platformës është kontributi në ofrimin e informacionit të saktë, të bazuar në fakte përmes analizës së kontrollimit të fakteve të paraqitur në media dhe publikime tjera, për të zbehur ndikimin e keqinformimit që vijnë si dezinformatë, teori konspirative, pseudo-shkencë, lajme të rrema, përmbajtje e pa verifikuar, clickbait dhe forma tjera.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bashkëpunon me ekipin e ADS për të zhvilluar dhe monitoruar aspektet financiare të organizatës;
 • Krijon dhe mban raporte financiare, buxhete dhe parashikime në lidhje me aktivitetet e Organizatës.
 • Siguroni pajtueshmërinë me rregulloret financiare dhe kërkesat për grante.
 • Këshillon mbi strategjitë financiare për të optimizuar burimet dhe shpërndarjen e fondeve.
 • Ofron udhëzime për vendimet financiare për të mbështetur qëndrueshmërinë dhe rritjen e organizatës.

Kërkesat:

 • Eksperiencë e dëshmuar në menaxhimin financiar, e preferuar në sektorin e Organizatave Joqeveritare;
 • Njohuri të forta të raportimit financiar, buxhetimit dhe pajtueshmërisë me grantet;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve financiare;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, duke përmbushur afatet në mënyrë efikase.

Kualifikimet e preferuara:

 • Certifikim profesional ose formim përkatës akademik në financa dhe/ose kontabilitet.
 • Përvojë pune me OJQ, organizata mediatike ose subjekte të ngjashme.
 • Njohja me projektet e financuara nga donatorët dhe mekanizmat e raportimit.

Procesi i aplikimit:

Për të aplikuar për këtë pozitë, ju lutemi dërgoni një CV, letrën motivuese dhe dokumentacione shtesë që dëshmojnë shkollimin dhe përvojën tuaj.

Dokumentacionin e dërgoni në email: [email protected], dhe në subjekt shkruani “Aplikacioni për Ekspert i jashtëm financiar – ADS”.

Afati i fundit për Aplikimet: 31/12/2023

Procesi i përzgjedhjes:

ADS do të vlerësojë të gjitha aplikimet e dorëzuara bazuar në pajtueshmërinë me kërkesat, efektivitetin dhe aftësinë e individit. Një listë e ngushtë e aplikuesve të mundshëm mund të kontaktohet për diskutime të mëtejshme dhe përzgjedhja përfundimtare do të bazohet në përshtatshmërinë dhe vlerën profesionale të aplikuesve.

Shënim i rëndësishëm:

Kjo shpallje nuk përbën zotim nga ADS për dhënie të ndonjë kontrate. ADS rezervon të drejtën të refuzojë disa ose të gjitha aplikimet e marra nëse e gjykon të nevojshme dhe mund ta anulojë shpalljen në çdo fazë pa marrë asnjë përgjegjësi.

Për çdo pyetje apo sqarim në lidhje me këtë njoftim, ju lutemi kontaktoni ne e-mail: [email protected]

Share With Others

Translate »