[email protected]

Aplikacioni “Sphere” i META-s për luftimin e automatizuar të keqinformimit, pritet të përdoret edhe nga Wikipedia

Artikull nga CNBC Make It Facebook bëjnë të ditur se dëshirojnë të ndihmojë në rregullimin e dezinformatave të përhapura në internet. “Prindi” i Facebook, Meta, pak javë më parë prezantoi një mjet të ri me Inteligjencë Artificiale (IA), të quajtur Sphere. Ata synojnë të ndihmojë në zbulimin dhe adresimin e dezinformatave, ose “lajmeve të rreme” […]

Politikat e Kosovës rreth edukimit mbi median dhe informacionin

Dokumenti i parë gjithëpërfshirës mbi infrastrukturën e edukimit mbi median dhe informacionin në Kosovë dhe direktivat për ndërhyrjet e nevojshme nga hisedarët për rritjen e nivelit të shkathtësive kritike për median dhe informacionin. Botues: Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) Projekti: Ndërtimi i besimit në media në Evropën Juglindore dhe Turqi, i financuar nga UNESCO dhe […]

Revista ‘Intro’

Numri i parë i revistës ‘INTRO’ trajton në thellësi fushën e edukimit mbi median dhe informacionit dhe të gjitha fushat e ndërlidhura. Kjo revistë është përgatitur nga studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë në UP, gjenerata 2017/2020. Kryeredaktore: Gentiana Paçarizi Botues: Dega e Gazetarisë, UP & Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) Kliko […]

Çrregullimi informativ

Raporti Çrregullimi Informativ: Drejt një kuadri ndërdisiplinar për studime dhe politikëbërje është një përpjekje për të shqyrtuar në mënyrë gjithëpërfshirëse çrregullimin informativ dhe sfidat që lidhen me të, si p.sh. flluskat filtruese dhe dhomat jehuese. Autorë: Claire Wardle dhe PhD Hossein Derakhshan Botues: Këshilli i Evropës Kliko linkun në vijim për ta shkarkuar publikimin: https://rm.coe.int/crregullimi-informativ-final-01102019/1680989a70

Gazetaria, lajmet e rreme dhe dezinformimi

Manual për Trajnimin dhe Formimin e Gazetarëve Në këtë manual janë mbledhur materiale dhe informacione nga disa prej pedagogëve më të njohur të gazetarisë në rang ndërkombëtar, studiues dhe akademikë që po ndihmojnë në përditësimin e metodave dhe praktikave të punës në gazetari, për t’u përballur me sfidat që paraqet çrregullimi informativ. Autorët: Cherilyn Ireton […]