[email protected]

Roli i mediave dhe ofruesve të informacionit në demokraci

Mediet dhe ofruesit e informacionit kryejnë disa role dhe funksione të rëndësishme dhe kyçe për një shoqëri demokratike, si Informimi dhe edukimi Promovimi i të drejtave të njeriut Mbledhja e informacioneve Lehtësimi i procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit Shërbejnë si porta të informacionit E ruajnë trashëgiminë kulturore Shërbejnë si kujtesë kolektive e shoqërisë […]

Si të mbrojmë veten dhe të tjerët nga dezinformatat

Propaganduesit destinacionin më të madh për shpërndarje të dizinformatave i kanë mediat sociale, ku vëmendja e kufizuar e njerëzve i shtynë përdoruesit e këtyre platformave t’i shpërndajnë artikujt para leximit të tyre; pjesërisht sepse njerëzit reagojnë emocionalisht, jo logjikisht, ndaj informacionit që hasin. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur tema konfirmon atë që një person […]

EDU

Historia e dezinformimit

Hulumtim i përgatitur nga: Malbora Ahmetaj Udhëzuesi mbi historinë e ‘lajmeve të rreme’ dhe dezinformimit, i krijuar nga Julie Posetti dhe Alice Matthews tregon se fenomeni i dezinformimit nuk është aspak i ri. Këto të dhëna përpos rasteve të dezinformimit nëpër kohë paraqesin edhe përpjekjet që shtetet dhe institucionet e ndryshme kanë marrë kundër dezinformimit. […]